• Bescherming van persoonsgegevens

Bescherming van persoonsgegevens

Bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer.

De bescherming van de persoonsgegevens die naar ORTIS worden verzonden via de website www.ortis.com voldoet aan de vereisten die zijn vastgelegd in de Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
ORTIS kan occasioneel zijn privacybeleid wijzigen en deze wijzigingen publiceren. Deze zullen zichtbaar zijn via de homepage.
ORTIS raadt de gebruikers aan het privacybeleid regelmatig te bekijken om kennis te nemen van de wijzigingen.
Door gebruik te maken van de website www.ortis.com en door informatie te verzenden via het ad hocformulier, stemt de gebruiker in met de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door ORTIS, zoals beschreven in dit bit beleid.

1. Verantwoordelijke van de verwerking

Alle vragen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op de website www.ortis.com mogen verzonden worden naar het adres van ORTIS Laboratoria (Hinter der Heck 46 te B-4750 Elsenborn/ Bütgenbach (België) of naar het e-mailadres Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

2. Verzamelen van gegevens 

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens.
Een gewoon bezoek aan de website www.ortis.com houdt niet in dat er persoonlijke gegevens en informatie van de gebruiker worden verzameld. De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden verzameld, op voorwaarde dat de gebruiker zijn of haar toestemming gegeven heeft na het invullen van het correcte formulier op de website www.ortis.com.

Persoonlijke gegevens

Met "persoonlijke gegevens" bedoelen we alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (de "betrokkene" genoemd in de wet omtrent de persoonlijke levenssfeer). Met andere woorden, persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die gekoppeld kunnen worden aan een natuurlijk persoon.

Het is mogelijk dat zulke informatie verzameld wordt op de website www.ortis.com. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld de naam, de voornaam, het e-mailadres of een andere geografische locatie.

a. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt om de gebruiker de gevraagde dienstverlening of informatie te bieden, om de kwaliteit van de diensten te verbeteren en om de gebruiker te informeren over andere producten, diensten en aanbiedingen van ORTIS.
Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens heeft eveneens als doel de inschrijving te garanderen voor de exclusieve ORTIS-voordelen (wedstrijd, kortingsbon enz.) van elke geïnteresseerde persoon, voor zover deze voldoet aan de voorwaarden vermeld in het wedstrijdreglement.
Het verzamelen van gegevens biedt de gebruiker ook de mogelijkheid de ORTIS-nieuwsbrief te ontvangen.
Door zijn of haar persoonsgegevens mee te delen, geeft de bezoeker of deelnemer uitdrukkelijk toestemming aan de ORTIS Laboratoria om deze informatie te verwerken voor bovenvermeld doel.

b. Ontvangers van persoonsgegevens

ORTIS verkoopt of verhuurt geen persoonlijke gegevens aan derden. De gegevens die verzameld worden op de website www.ortis.com zijn uitsluitend bestemd voor ORTIS.
Sommige van uw gegevens kunnen echter worden doorgegeven aan partners en leveranciers van ORTIS om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. De partners en leveranciers van ORTIS verbinden zich ertoe om uw persoonsgegevens te beschermen en deze alleen te gebruiken in het kader van diensten met betrekking tot ORTIS.

c. Bewaren van persoonsgegevens

Om uw persoonlijke levenssfeer te respecteren, worden uw persoonsgegevens bewaard gedurende de tijd die nodig is voor de verwerking ervan.

d. Beveiliging van persoonsgegevens

Om uw persoonlijke levenssfeer zo goed mogelijk te respecteren, neemt ORTIS de passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen om ze te beschermen tegen verlies, onbedoelde vernietiging, wijziging en ongeoorloofde toegang.
ORTIS vestigt de aandacht van de gebruiker op het feit dat wanneer hij of zij zijn of haar wachtwoorden, identificatienummers of andere instrumenten gebruikt om toegang te verkrijgen tot de Website, de bescherming daarvan onder de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker valt.

e. Recht op inzage, wijziging en bezwaar

Dit privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de geldende wetgeving volgens dewelke de gebruiker recht heeft op inzage van, wijziging van, bezwaar tegen en verwijdering van gegevens die op hem of haar betrekking hebben.
Dit recht kan te allen tijde rechtstreeks worden uitgeoefend, via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of per post naar ORTIS, Hinter der Heck 46, 4750 Elsenborn/Bütgenbach.

Niet-persoonlijke gegevens

Niet-persoonlijke gegevens zijn gegevens waarbij de gebruiker niet persoonlijk geïdentificeerd kan worden.

  • het IP-adres dat aan de bezoeker werd toegekend tijdens de verbinding;
  • de datum en het tijdstip waarop de website werd bezocht;
  • de duur van de verbinding;
  • de geraadpleegde pagina's;
  • de gebruikte browser;
  • het platform en/of besturingssysteem dat op de computer van de gebruiker is geïnstalleerd;
  • de zoekmachine evenals de zoekwoorden die werden gebruikt om de website te vinden.

Deze gegevens blijven anoniem en kunnen de gebruiker niet rechtstreeks identificeren. Ze vallen dus niet onder de noemer "persoonlijke gegevens".
Het automatisch verzamelen van niet-persoonlijke gegevens kan gebeuren via cookies of andere technologieën.

Cookies:

Wanneer u de website www.ortis.com bezoekt, worden er cookies geplaatst op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
De website www.ortis.com is ontworpen om aandacht te besteden aan uw behoeften en verwachtingen. Op deze pagina kunt u een beter begrip krijgen van hoe cookies werken en hoe u ze kunt instellen.

a. Wat is een cookie?

Wanneer u websites bezoekt, waaronder de website www.ortis.com, worden kleine bestandjes (cookies genoemd) op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) geplaatst.
ORTIS gebruikt deze cookies voornamelijk om uw bezoek aan onze website aangenamer te maken en om het gebruik en de functionaliteit van de website te verbeteren; bijvoorbeeld om u te herkennen tijdens uw volgende verbinding en om u te voorzien van inhoud die mogelijk overeenkomt met uw taal of uw verwachtingen of interesses.
De aldus verzamelde informatie is anoniem en kan niet gebruikt worden om u als persoon te identificeren. Informatie met betrekking tot cookies kan niet worden geassocieerd met een naam en/of voornaam omdat deze geen persoonlijke gegevens bevat.
ORTIS gebruikt deze bestanden ook om de te bepalen hoe vaak de website wordt bezocht.
Cookies worden beheerd door uw browser. Het gebruik van cookies vereist uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming. U kunt later altijd terugkomen op dit punt en het gebruik van cookies weigeren en/of ze op elk moment verwijderen door de instellingen van uw browser aan te passen.

b. Hoe het gebruik van cookies accepteren of weigeren?

Door verder te surfen op de website www.ortis.com, gaat u akkoord met het gebruik van cookies.
Als u cookies wilt uitschakelen, moet u de instellingen van uw browser veranderen. Raadpleeg hiervoor het menu "HELP".

c. Welke cookies gebruikt ORTIS?

Taalcookies
Doel: deze cookies slaan de gekozen taal van de gebruiker op voor een volgend bezoek.
Sessiecookies
Doel: deze cookies zorgen voor de juiste weergave van bepaalde delen van de website. Ze verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie voor de werking van de website.
Ze kunnen bijgevolg ook niet uitgeschakeld worden. Sessiecookies worden enkel voor de duur van het bezoek opgeslagen en worden verwijderd wanneer de sessie wordt gesloten.
Verkeerscookies van Google Analytics
Doel: deze cookies zorgen ervoor dat er statistieken kunnen opgemaakt worden over het webverkeer waardoor de website verbeterd kan worden.

d. Hoe cookies uitschakelen via mijn browser?

Als u cookies wilt instellen of uitschakelen, kunt u dit doen voor de browser die u gebruikt.
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren 
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: http://help.opera.com/Windows/9.25/nl/cookies.html.

e. COOKIES VAN DERDEN

Het is mogelijk dat sommige derde partijen hun cookies via computertoepassingen (sociale netwerken, Flash) beschikbaar stellen op onze websites.
De uitgifte en het gebruik van deze cookies door deze derde partijen zijn onderworpen aan het beleid van deze bedrijven.

f. COOKIES GEPLAATST OP WEBSITES VAN DERDEN

Het is waarschijnlijk dat ORTIS onze activiteiten en/of onze aanbiedingen op websites van derden onder de aandacht brengt.
Deze cookies zijn voornamelijk bedoeld om u inhoud te presenteren die is aangepast aan uw interessegebieden en om het raadplegen van onze inhoud te tellen.
In dit geval is het mogelijk dat de eigenaar van deze website een cookie op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst.
ORTIS wil u verduidelijken dat het de integratie van deze cookies niet beheert en er geen controle over heeft. In dit opzicht adviseert ORTIS u om het cookiebeleid van de houders van deze websites te raadplegen.

De ORTIS-nieuwsbrief

Als u zich inschrijft op de nieuwsbrief, zal ORTIS uw e-mailadres gebruiken om u regelmatig nieuwsbrieven toe te sturen en om u te informeren over nieuwe producten en evenementen van ORTIS.
U kunt zich op eender welk moment uitschrijven voor deze dienst door op de daarvoor bestemde link te klikken in een van deze nieuwsbrieven.

De gebruikte soorten cookies worden minstens één keer per jaar bijgewerkt, op 1 januari van elk jaar.
Dit beleid werd voor het laatst gewijzigd en herzien op 01/01/2017.


geoloc home

geoloc home

U raadpleegt momenteel de versie: