bandeau anim concours mobile

 

De wedstrijd is afgelopen!

Wedstrijdreglement

Wedstrijdorganisatie

ORTIS nv (hierna het "organiserende bedrijf" genoemd), ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister onder het nummer: RJP Eupen 44466 met maatschappelijke zetel in België - Hinter Der Heck 46 - 4750 Butgenbach,
organiseert van 15 december 2018 tot en met 15 februari 2019 een gratis wedstrijd zonder aankoopverplichting met als titel: “Waag je kans met Propi!” (hierna "de Wedstrijd” genoemd), in overeenstemming met de bepalingen zoals beschreven in dit reglement.

Deelnamevoorwaarden

Alle natuurlijke personen ouder dan 13 jaar, met internettoegang en een geldig e-mailadres die woonachtig zijn in België of Frankrijk, met uitzondering van het personeel van het organiserende bedrijf en hun gezin, alsook iedereen die betrokken was bij de ontwikkeling van de wedstrijd, mogen deelnemen aan deze gratis wedstrijd.
De wedstrijd is onderworpen aan de Belgische wetgeving die van toepassing is op spelen en wedstrijden.
Minderjarige deelnemers moeten echter de voorafgaande toestemming krijgen van een van de ouders of van de wettelijke voogd om deel te nemen aan de Wedstrijd.
Het organiserende bedrijf kan elke minderjarige deelnemer vragen om het bewijs van die toestemming voor te leggen, en het kan deelnemers die geen toestemming kunnen voorleggen, diskwalificeren.
Het organiserende bedrijf kan elke minderjarige winnaar vragen om het bewijs van toestemming voor de Wedstrijd voor te leggen. Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om willekeurig een andere winnaar aan te duiden als een minderjarige winnaar niet in staat is om afdoend bewijs van toestemming voor te leggen.
Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement zonder voorbehoud.

Deelnamecontext

De wedstrijd loop uitsluitend op het platform (www.ortis.com) gedurende de periode die in artikel 1 is vermeld. Deelname aan de wedstrijd gebeurt door het bekijken van een video en het beantwoorden van 5 vragen ....
Er is slechts één deelname per persoon toegestaan - dezelfde naam, voornaam, e-mailadres gedurende de hele wedstrijdperiode.

Aanduiding van de winnaar

De eerste 30 deelnemers in België en de eerste 50 deelnemers in Frankrijk die de 5 vragen correct beantwoorden, krijgen een prijs.
De winnaars ontvangen binnen 2 dagen na hun deelname bericht ter bevestiging van de aard van de gewonnen prijs en voor de afspraken om de prijs te bezorgen.

Prijs

De prijs van de wedstrijd is telkens 1 fles Propex Kid-siroop, chronologisch toegewezen aan deelnemers met geldige deelnames die tot winnaar zijn verklaard. Elke winnaar wint één prijs die hem/haar binnen 10 werkdagen na de berichtgeving wordt toegezonden.

  • 1 fles Propex Kids-siroop ter waarde van € 9,90 in België

Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om de leeftijd van de winnaar te controleren alvorens de prijs uit te reiken. De prijs kan in geen geval worden ingewisseld voor de contante waarde of voor een andere prijs. Het organiserende bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik, het niet-gebruik of de verhandeling van de prijs door de winnaars. In geval van overmacht behoudt het organiserende bedrijf zich het recht voor om de gewonnen prijs te vervangen door een gelijkaardige prijs van equivalente waarde.

Identificatie van de winnaars en eliminatie van deelname

De deelnemers geven toestemming voor de verificatie van hun identiteit. Het niet naleven van dit reglement en elke fraude of poging tot valsspelen, ongeacht de wijze waarop dat gebeurt, zal leiden tot de eliminatie van de deelname van de overtreder.


geoloc home

geoloc home

U raadpleegt momenteel de versie: