πού θα βρείτε τα προϊόντα μας
Τα προϊόντα ORTIS διατίθενται στα φαρμακεία
και online στο EvZeen.com
 

Για ένα βιώσιμο μέλλον

Η ORTIS βρίσκεται στην καρδιά της περιοχής High Fens του Βελγίου και μια από τις σημαντικές επιδιώξεις της είναι μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο το οικολογικό της αποτύπωμα, με τους πιο κάτω τρόπους:

Χρησιμοποιώντας «πράσινη» ηλεκτρική ενέργεια

Επεξεργασία λυμάτων, χάρη σε μονάδα καθαρισμού

Συντήρηση πάρκων χωρίς φυτοφάρμακα και χημικά

Χρησιμοποιώντας ηλιακούς συλλέκτες