πού θα βρείτε τα προϊόντα μας
Τα προϊόντα ORTIS διατίθενται στα φαρμακεία
και online στο EvZeen.com
 

Η τεχνογνωσία μας

Επιλογή φυτών

Επιλέγουμε φυτά τα οποία είναι τα πιο αποτελεσματικά και ασφαλή στη χρήση, που περιλαμβάνονται στη σύνθεση των προϊόντων που προορίζονται για την αγορά.

Καθορίζοντας τη φόρμουλα ενός προϊόντος

Αναπτύσσουμε φόρμουλες , οι οποίες περιλαμβάνουν διάφορα συστατικά, από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης.

Έρευνα και αγορά πρώτων υλών

Έρευνα και αγορά πρώτων υλών, όπου είναι δυνατόν οργανικής προέλευσης και εξαιρετικής ποιότητας, με περιεχόμενο δραστικής ουσίας και προδιαγραφές που αντιστοιχούν στα πολύ αυστηρά πρότυπα που ορίζει η ORTIS

Η Κατασκευή του προϊόντος.

Η φάση παραγωγής γίνεται πρώτα σε πιλοτική βάση και μετά σε ευρύτερη βάση.

Σταθερός έλεγχος

Καθ’ όλη τη διαδικασία παραγωγής, πραγματοποιούνται πολυάριθμες υποχρεωτικές, αποκλειστικές, δοκιμές εσωτερικού ελέγχου.

Συσκευασία και αποστολή

Η διαδικασία συσκευασία προϊόντων σε κουτιά γίνεται αυστηρά σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλειας και κανόνων.